Data för demokrati
RapportenStatistikAttitydgrupperTjänsterPilotOm projektet

Data för Demokrati

Attityder kring migration, identitet och kultur

Ett projekt från Expo

testStatistik
Visualisering av attityder. Se svaren på alla frågor i enkäten.

Presentation av rapporten

Slutsater och analys

Attitydgrupper

Läs mer

Övertygade inkluderande

Gruppen föredrar globalisering och tycker att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle. De instämmer inte i stereotypa påståenden om olika minoritetsgrupper och visar medvetenhet om minoriteters särskilda utsatthet.

Bekymrade inkluderande

Gruppen präglas av öppenhet generellt men gör viss skillnad på olika grupper baserat på bakgrund. Invandringens påverkan på kulturen ses som positiv. De tycker att gränser mellan länder har viss betydelse och att samhället blivit osäkrare.

Bekväma ambivalenta

Gruppen är positivt inställda till invandring och dess bidrag till samhället. De har högt förtroende för institutioner och tycker att Sverige har blivit säkrare. De är mer benägna att instämma i konspirationsteorier.

Alienerade ambivalenta

Gruppen är positiv till Sveriges utveckling och relativt nöjda med sina liv. De är generellt positivt inställda till invandring. De känner sig i lägre grad som en del av samhället och uttrycker visst stöd för konservativa värderingar.

Missnöjda exkluderande

Gruppen är generellt negativt inställda till sin egen livssituation, till samhällets utveckling och till invandring. Gruppen oroar sig för brottlighet och invandring. De föredrar tydliga gränser och en gemensam kultur.

Övertygade exkluderande

Gruppen tycker att Sverige har blivit ett sämre land att leva i men är relativt nöjda med sina egna liv. De föredrar tydliga gränser och en gemensam kultur. Inställningen till invandring varierar tydligt beroende på varifrån den kommer.

Enkäten – frågor och svar

Se alla
Bilden av Sverige, viktiga samhällsfrågor och framtidsutsikter
Anser du att Sverige är ett bättre eller ett sämre land att leva i idag, jämfört med för 5 år sedan för dig och din familj?
Inställning till invandring och integration
Rasistiska attityder och stereotyper

Om Expo

Expo.se © Stiftelsen Expo
Stockholm Ansvarig utgivare: Daniel Poohl
Stf ansvarig utgivare: Anna Fröjd
All information på expo.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering.

Kontakt

E-post: info@expo.se
Postadress: Box 12119, 102 23
Stöd vårt arbete mot rasism Bankgiro: 5453-3971
Swish: 123 271 02 59
Om cookies