Data för demokrati
RapportenStatistikAttitydgrupperTjänsterPilotOm projektet

Om projektet

Projektet Data för demokrati pågår mellan 2021 och 2022 och stöds av Postkodstiftelsen. Huvudsyftet är att stötta det svenska civilsamhället med ett mer strategiskt sätt att möta det ökade hotet från nationalistiska och auktoritära politiska krafter. Projektet har hittills resulterat i bland annat:

  • Rapporten Kampen om värderingarna
  • Interaktiv statistik – sammanställning av enkätundersökning

Inspirationen kommer från vår brittiska systerorganisation Hope not Hate som sedan 2011 undersökt vad som bidrar till eller motverkar splittringar i det brittiska samhället. De har genom upprepade undersökningar skapat en tidsserie där de kan se hur attityder kring olika sociokulturella frågor, förändras över tid. De har även använt sig av ett för dessa studier nyskapande metodologiskt verktyg, attitydsegmentering. Det gör att vi kan se hur befolkningen idémässigt kan delas in i olika grupper, för att öka vår förståelse av hur olika attityder och värderingar hänger samman. De har även använt statistisk analys för att geografiskt kunna se fördelningen av grupperna på valkretsnivå.

Expos mål är att bygga upp en motsvarande databank med attitydsegmentering och geografiska kartläggningar som fångar svenskarnas värderingar i frågor som är centrala för vår verksamhet. Kunskapen kommer att användas för att förbättra vårt arbete mot rasism och högerextremism. Den ska även kunna användas av andra aktörer inom såväl civilsamhället som av tjänstemän och politiker för att förbättra arbetet för en inkluderande demokrati. Projektet Data för demokrati är det första steget i att nå detta mål.

Projektet i sig är uppdelat i två moment. Det första utgörs av den här rapporten och den undersökning som den bygger på, samt framtagandet av våra attitydgrupper och vår kartläggningsmodell.

För den nyfikne finns rapporten för nedladdning här på sajten. Här går det även att ytterligare utforska data för befolkningen som helhet, och våra grupper. Lanseringen följs av seminarier för organisationer inom civilsamhället liksom tjänstemän inom offentlig sektor för att visa hur rapporten och vår data kan stärka dem i deras arbete. Det andra momentet av projektet består av en pilottestning av kartläggningsmodellen som kommer att genomföras tillsammans med en samarbetspartner inom civilsamhället. Vi kommer med hjälp av vår data att stötta dem i deras arbete under augusti och september 2022. Pilottestningen kommer därefter att utvärderas och publiceras i en rapport.

Finansierat av

Om Expo

Expo.se © Stiftelsen Expo
Stockholm Ansvarig utgivare: Daniel Poohl
Stf ansvarig utgivare: Anna Fröjd
All information på expo.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering.

Kontakt

E-post: info@expo.se
Postadress: Box 12119, 102 23
Stöd vårt arbete mot rasism Bankgiro: 5453-3971
Swish: 123 271 02 59
Om cookies