Data för demokrati
RapportenStatistikAttitydgrupperTjänsterPilotOm projektet

Attitydgrupper - din guide till det politiska landskapet

Frågor om rasism, invandring och brottslighet väcker känslor och polariserar debatten. Men vem tycker egentligen vad? Vi har delat upp Sveriges befolkning i sex attitydgrupper. I vissa fall tycker de ungefär likadant. I många fall står de långt ifrån varandra. Välkommen till en ny bild av svensk politik.

Om attitydgruppernaEnkätsvar per attitydgruppGeografisk fördelning
a
Övertygade inkluderande

Gruppen föredrar globalisering och tycker att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle. De instämmer inte i stereotypa påståenden om olika minoritetsgrupper och visar medvetenhet om minoriteters särskilda utsatthet.

13,7%

av befolkningen

a
Bekymrade inkluderande

Gruppen präglas av öppenhet generellt men gör viss skillnad på olika grupper baserat på bakgrund. Invandringens påverkan på kulturen ses som positiv. De tycker att gränser mellan länder har viss betydelse och att samhället blivit osäkrare.

14%

av befolkningen

a
Bekväma ambivalenta

Gruppen är positivt inställda till invandring och dess bidrag till samhället. De har högt förtroende för institutioner och tycker att Sverige har blivit säkrare. De är mer benägna att instämma i konspirationsteorier.

10,4%

av befolkningen

a
Alienerade ambivalenta

Gruppen är positiv till Sveriges utveckling och relativt nöjda med sina liv. De är generellt positivt inställda till invandring. De känner sig i lägre grad som en del av samhället och uttrycker visst stöd för konservativa värderingar.

15,9%

av befolkningen

a
Missnöjda exkluderande

Gruppen är generellt negativt inställda till sin egen livssituation, till samhällets utveckling och till invandring. Gruppen oroar sig för brottlighet och invandring. De föredrar tydliga gränser och en gemensam kultur.

16,6%

av befolkningen

a
Övertygade exkluderande

Gruppen tycker att Sverige har blivit ett sämre land att leva i men är relativt nöjda med sina egna liv. De föredrar tydliga gränser och en gemensam kultur. Inställningen till invandring varierar tydligt beroende på varifrån den kommer.

29,3%

av befolkningen

Om Expo

Expo.se © Stiftelsen Expo
Stockholm Ansvarig utgivare: Daniel Poohl
Stf ansvarig utgivare: Anna Fröjd
All information på expo.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering.

Kontakt

E-post: info@expo.se
Postadress: Box 12119, 102 23
Stöd vårt arbete mot rasism Bankgiro: 5453-3971
Swish: 123 271 02 59
Om cookies